Gohtia Towers, Gothenburg Sweden, 2 February   Henrik Andersson, Technical director at Brunkeberg will do a presentation on the latest local and international Curtain Wall codes and standards at the yearly Facade event held by GBF, The Swedish Federation of Glazing Contractors.   L  INK TO THE EVENT       

Gohtia Towers, Gothenburg Sweden, 2 February

Henrik Andersson, Technical director at Brunkeberg will do a presentation on the latest local and international Curtain Wall codes and standards at the yearly Facade event held by GBF, The Swedish Federation of Glazing Contractors.

LINK TO THE EVENT

 

 

SWEDISH INVITATION FROM GBF:

Fasaddagen 2017
Välkommen till Fasaddagen den 2 februari, branschdagen för alla fasadföretag och leverantörer! Kom och ta del av aktualiteter och framtidsfrågor för branschen, bli inspirerad och trä a kollegor!

Nyttan av standarder
Branschen har flera representanter i det nationella och internationella standardiseringsarbet. Medverkan ger möjlighet att påverka så att europastandarderna kan användas i Sverige utan problem samt underlätta handel med andra länder. Våra representanter berättar om hur de ser resultat av sitt arbete.
Jörgen Häll, Glascentrum, Thim Pettersson, Sika, Henrik Andersson, Brunkebergs systems

Henrik Andersson, Brunkeberg

Henrik Andersson, Brunkeberg

Comment