Brunkeberg Systems has strengthened the technical department by employing Torbjörn Dahlfors, who will have a key position for the company’s product development. Torbjörn holds a Master of science degree in material physics and an engineering degree in electronics. He has been working as a consultant in the product development area for nearly 20 years, most recent at ÅF, where he has gained important experience in the whole product development process. 
 
Brunkeberg Systems expanderar och anställer ny mekanisk konstruktör.
 
Brunkeberg Systems har förstärkt teknikavdelningen med Torbjörn Dahlfors som kommer att ha en nyckelroll inom företagets produktutveckling. Torbjörn är senior civilingenjör inom materialfysik och ingenjör inom elektronik. Han kommer närmast från ÅF och har jobbat som konsult inom produktutveckling i närmare 20 år där han erhållit nyttiga erfarenheter inom hela produktutvecklingsprocessen.

Comment