Brunkeberg’s Technical Director, Henrik Andersson, now represents The Swedish Federation of Glazing Contractors in the Swedish Standards Institutes technical committee 179, which is an expert group that handles the standardization work regarding windows, doors, gates, glass facades, building hardware and building glass.  He also represents Sweden in the European Committee for Standardization for curtain wall facades (CEN/TC 33/WG 6 ”Curtain walling”).

SWEDISH:
Brunkebergs tekniska chef, Henrik Andersson, representerar nu Glasbranchföreningen i Swedish Standards Institutes tekniska kommitté 179, vilket är en expert grupp som utför standardiseringsarbete inom fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas. Han är även Sveriges representant i europeiska standardiseringskommittén för curtain wall fasader (CEN/TC 33/WG 6 ”Curtain walling”).

 

Comment