The Swedish magazine GLAS highlights the nomination of Brunkeberg Systems for the CTBUH Innovation award.


Innovation Award: Brunkeberg honored for their facade SYSTEM

Prestigeous nomination of Brukeberg Systems

The Swedish company Brunkeberg Systems is one of the five companies in the world to be nominated as finalists for the CTBUH Innovation Awards this year. A prestigious prize awarded by the International skyskrapeorganisationen CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat).

- It really is exciting and an honor to receive this kind of appreciation and attention. In connection with the award ceremony in Chicago we also received project inquiries on behalf of both the US and in Asia, says Mathias Farnebo, marketing and sales manager at Brunkeberg.

Brunkeberg nominated for its unique façade system, which saves about 25 percent of the costs, through its automated recladding process. Both due to the fact that fewer number of workers are required, as well as those who work or live in the building do not have to be relocated during the period for facade work. The winner in the large class Best Tall Building 2016 was the Shanghai Tower, and the winner of the Innovation Awards was the Pin-Fuse-systems, a solution to prevent earthquake damage to buildings. /

 


SWEDISH:

INNOVATIONSPRIS: Brunkeberg hyllas för sitt fasadsystem

Prestigeutnämning till Brunkeberg systems

Svenska Brunkeberg är ett av de fem företag i världen som i år nominerades till CTBUH Innovation awards. Ett presti­gefyllt pris som delas ut av den interna­tionella skyskrapeorganisationen CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat).

– Det är verkligen jättekul och hed­rande att få en sådan här uppskattning och uppmärksamhet. Vi fick också i samband med prisceremonin i Chicago konkreta förfrågningar på uppdrag i såväl USA som i Asien, säger Mathias Farnebo, marknads­ och försäljnings­ chef på Brunkeberg.

Brunkeberg nominerades för företa­gets unika fasadssystem, som sparar cirka 25 procent av kostnaderna, genom sin automatiska renoveringsprocess. Både för att ett mindre antal montörer krävs samt att de som arbetar eller bor i byggnaden inte behöver flytta ut under perioden för fasadarbetet. Vinnare i stora klassen blev Shanghai Tower och i Innovation Awards Pin-Fuse- System, konstruktion för att motverka jordbävningsskador på byggnader. / 


 

SOURCE Swedish Article: GLAS Magazine, Edition 4.2016 Page 8   Download PDF

PRESTIGEOUS NOMINATION OF BRUKEBERG SYSTEMS
SOURCE:  GLAS Magazine, Edition 4.2016 Page 8   Download PDF

GLAS Magazine 4.2016, Sweden, Architecture for enhanced safety.
INNOVATION AWARD: BRUNKEBERG HONORED FOR THEIR FACADE SYSTEM

Comment