Myloc AB together with Brunkeberg Systems AB have developed a new concept to improve construction of high rise projects – Accelerated Tall Building Construction.


Logistic and supply chain management in the construction industry is becoming more and more difficult. Less storage areas on site, complicated site access, and shortage of access equipment are just some examples of the problems the industry are facing in a more urbanizing world. Introducing vertical logistics to the equation result in an increasing number of bottlenecks in the logistic chain adding to the risks of delay and increased costs.

Therefore Myloc and Brunkeberg have developed a new concept to increase supply chain efficiceny in construction projects with more then ten floors, Accelerated Tall Building Construction (ATBC).

ATBC eliminates bottlenecks in vertical logistics on site making it possible to focus on the production process.

The Brunkeberg System is a patented system to increase efficiency in vertical logistics and a revolutionary new method to increase speed and safety of unitized facade installation.

Myloc® Construction is a cloud based service that helps the project management in a easy and effective way keep track and coordinate deliveries to the site. Combined with Brunkebergs solutions for facade installation and vertical logistics it creates new possibilites and a unique solution for tall building construction.

- Its inspiring to be a part of moving the boundaries even more when it comes to effective construction logistics. The number of planned tall building projects in the Nordic region is increasing rapidly and we want to offer our users and new clients the possibility to use the new solutions and innovative technology by combining Myloc® and Brunkeberg Says Anders Eklund, Business Director, Myloc®

The cooperation is also welcomed by Henrik Ljungdahl, Business Development Manager at Brunkeberg Systems AB.

- The cooperation with Myloc strengthens our offer to clients and projects with the need to increase  efficiency. Together we can offer a unique and innovative solution for todays urbanizing society.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Anders Eklund, Business Director, Myloc AB
anders.eklund@myloc.se
+46 70-325 63 86
www.myloc.se

Henrik Ljungdahl, Business Development Manager, Brunkeberg Systems AB
Henrik.ljungdahl@brunkeberg.com
+46 70-245 68 91

 

 


SWEDISH:

MYLOC OCH BRUNKEBERG SYSTEMS LANSERAR NYTT KONCEPT SOM EFFEKTIVISERAR BYGGANDET AV HÖGA HUS

 

Myloc AB har tillsammans med Brunkeberg Systems AB utvecklat ett helt nytt koncept som effektiviserar byggandet av höga hus – Accelerated Tall Building Construction.

Bygglogistik och materialförsörjning blir allt svårare. Inte minst i stadsmiljö där krympande ytor som kan användas som upplag, begränsad framkomlighet och brist på resurser blir allt mer påtagligt. Att dessutom bygga på höjden och hantera alla de utmaningar som den vertikala logistiken medför innebär ytterligare flaskhalsar som riskerar att ge upphov till att projekten försenas och kräver mer resurser.

Med anledning av detta har Myloc tillsammans med Brunkeberg Systems utvecklat ett helt nytt koncept som effektiviserar byggprojekt av hus med fler än tio våningar, Accelerated Tall Building Construction (ATBC)ATBC eliminerar flaskhalsar i den vertikala logistiken och möjliggör fokusering på övriga byggaktiviteter.

Brunkeberg System är ett patenterat system som möjliggör effektivare vertikal bygglogistik tillsammans med en revolutionerande metod för snabbare och säkrare installation av elementfasader.

Myloc® Construction är en molntjänst som hjälper projektledningen att enkelt och effektivt samordna leveranser och materialstyrning. Kombinerat med Brunkebergs teknologi för fasadmontering och vertikala lyft blir detta en helhet som skapar helt nya möjligheter för den som bygger på höjden.

– Det är inspirerande att få vara med och flytta fram gränserna ytterligare för effektiv bygglogistik. Antalet höga hus som är planerade ökar snabbt i Norden och vi vill kunna erbjuda möjligheten för våra användare och kunder att kombinera Brunkebergs innovativa teknik med Myloc® Construction, säger Anders Eklund, marknadschef på Myloc.

Även Henrik Ljungdahl, affärsutvecklare på Brunkeberg, välkomnar samarbetet.

– Jag ser att samarbetet med Myloc styrker vår närvaro i projekten när det kommer till effektivisering av logistik. Då vi är med i tidiga diskussioner i projekten för att hitta en fasadlösning så ser jag även att vi tillsammans med Myloc kan erbjuda en helhetslösning för effektiv materialförsörjning. Tillsammans kan vi erbjuda en innovativ och unik lösning för logistikflöden i dagens urbaniserande samhälle.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Eklund, marknadschef Myloc AB
anders.eklund@myloc.se
+46 70-325 63 86

Henrik Ljungdahl, affärsutvecklare Brunkeberg Systems AB
Henrik.ljungdahl@brunkeberg.com
+46 70-245 68 91

Comment